He isn't big, he's HUGE. ;-)
_________________________
Pat
=====================
Abby - GSD - 7/4/2009
=====================